กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้า มาตรการดึงนักลงทุนเกาหลีลงทุนไทยเพิ่ม


ลงวันที่ :: 9 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 935

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้า มาตรการดึงนักลงทุนเกาหลีลงทุนไทยเพิ่ม

วันที่ 7 ก.พ. 2559 เวลา 05:02 น.

 
 
 
Play
Current Time0:20
/
Duration Time1:25
Mute
 
00:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
0:20
Fullscreen
 
 

65 Views

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลัง การนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเยือนสาธารณรัฐเกาหลี โดยพบปะผู้บริหารบริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย และแผนการลงทุนในอนาคต ว่านักลงทุนเกาหลีมีความสนใจลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ “คลัสเตอร์” อย่างมาก โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ของเกาหลี เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็น 1 ใน 10อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย จัดเป็นกลุ่มคัสเตอร์ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ได้ข้อสรุปถึงผลิตภัณฑ์เป้าหมายนักลงทุนรายใหญ่ และประเทศเป้าหมายแล้ว เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ เดิม ด้วยการชักจูงนักลงทุนรายใหญ่จากทั่วโลกให้มาลงทุนในผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 12 รายการ และอยู่ในกลุ่มที่นักลงทุนเกาหลีมีศักยภาพ 5 รายการ และเบื้องต้นคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้มีมาตรการสนับสนุนพัฒนาคลัสเตอร์4 ด้านเพิ่มเติม เพื่อจูงใจนักลงทุนเพิ่ม ได้แก่ การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุน เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนเพิ่มเติมได้