ชมคลิปเปิดมุมมอง 4 นักเศรษฐศาสตร์ งานเสวนา Thailand2016 อนาคตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน


ลงวันที่ :: 6 พฤษจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 818

 

Prev

1 of 1

Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

      คลิปเสวนา Thailand 2016 อนาคตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ สันติธาร เสถียรไทย ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ธนาคารเครดิต สวิสประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา และ ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ