พิธีปิดการฝึกอบ คพอ. ณ จ.อุดรธานี


ลงวันที่ :: 1 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 839

 

ภาพบรรยากาศ พิธีปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.) รุ่น291 จังหวัดขอนแก่น รุ่น 292 จังหวัดอุดรธานี รุ่น 293 จังหวัดเลย รุ่น 294 จังหวัดอุบลราชธานี