สวทช.ร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ มาตรฐานขนส่งระบบ ITS


ลงวันที่ :: 15 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 953
สวทช.ร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ มาตรฐานขนส่งระบบ ITS

 

สวทช.ร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ มาตรฐานขนส่งระบบ ITS
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม และ Mr. Tamotsu Kawamura (นายทามัชชึ คาวามูระ) Japanese Industrial Standards Committee ร่วมเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนา “The Symposium on ITS Standardization (ITS Symposium)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
        สวทช.ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. เปิดเวทีสัมมนา “The Symposium on ITS Standardization (ITS Symposium)” หวังเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง มาตรฐานด้านการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transport System (ITS) ร่วมกัน
       
       ดร.ภาสกร ประถมบุตร ผู้อำนวยการอาวุโสโปรแกรมฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยคลัสเตอร์ สวทช. เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ Japan Society of Automotive Engineering (JSAE) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) สมาคมระบบขนส่งอัฉจริยะไทย (ITS Thailand) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมสัมมนา “The Symposium on ITS Standardization (ITS Symposium)” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของมาตรฐานด้านการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transport System (ITS)
       
       โดยการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอมาตรฐาน ISO/TC204 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transport System (ITS) และเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ITS ที่มีอยู่ในระดับสากล 
 
สวทช.ร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ มาตรฐานขนส่งระบบ ITS
 
        “การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทำให้หน่วยงานผู้กำกับดูแลการใช้งานอย่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. และหน่วยงานผู้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ตลอดจนภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ได้มาพบปะหารือแลกเปลี่ยนความรู้และหารือแนวทางในการเลือกและนำมาตรฐานที่สำคัญมาปรับใช้ในประเทศ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมที่จะวางแผนในการดำเนินธุรกิจ”
       
       สำหรับมาตรฐาน ISO/TC 204 - Intelligent transport systems เป็นมาตรฐานเฉพาะของระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ โดยเฉพาะข้อมูลในกลุ่มที่สำคัญ เช่น Traveler Information System (ระบบสารสนเทศเพื่อการเดินทาง), Wide area Communications/protocols and interfaces (การสื่อสารในพื้นที่กว้าง/โปรโตคอลและการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์พกพา) Fee and toll Collection (ค่าธรรมเนียมและค่าผ่านทาง) และ General fleet management and commercial/freight (การจัดการยานพาหนะทั่วไปและการค้า/การขนส่งสินค้า และการขนส่งสาธารณะ/ฉุกเฉิน) เป็นต้น
       
       มาทำความรู้จักกับ ITS คืออะไร : ในยุคดิจิตอลการเดินทางและขนส่งก็มีการนำเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพ และเพื่อลดมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง ITS ที่เราใช้กันอยู่ได้แก่ Easy Pass ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ หรือการใช้ GPS ในบริการเรียกรถแท็กซี่ เป็นต้น และก็ยังมี ITS อีกหลายระบบที่เรายังไม่ได้นำมาใช้หรือยังไม่มีการตกลงในมาตรฐานร่วมกัน ทำให้ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน

ผู้เขียน :: Admin