E-Commerce เนื้อหอม รายใหญ่รุกหนัก SME เร่งปรับตัว


ลงวันที่ :: 1 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 835
E-Commerce เนื้อหอม รายใหญ่รุกหนัก SME เร่งปรับตัว

 

E-Commerce เนื้อหอม รายใหญ่รุกหนัก SME เร่งปรับตัว

 

E-Commerce กลายเป็นช่องทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ ต่างเห็นถึงโอกาสและหันมารุกขยายตลาดผ่านช่องทางนี้กันอย่างมาก  

สำหรับปัจจัยหนุนที่ทำให้เห็นว่า ตลาด E-Commerce ของไทยยังมีช่องว่างและมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบรรดาผู้ประกอบการ SME ที่สนใจจะขยายช่องทางการตลาด E-Commerce มีดังนี้

     

ผู้ประกอบการ SME ที่เคยทำตลาดผ่าน E-Commerce และผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ทำการตลาดผ่านช่องทางนี้ จะต้องเร่งปรับตัวและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจผ่านช่องทาง E-Commerce โดยสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือ ต้องทำให้ธุรกิจ E-Commerce สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างครบถ้วน  ภายใต้หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจออนไลน์ คือ“แตกต่าง รวดเร็ว และปลอดภัย” 

1. แตกต่าง การสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่


2. รวดเร็ว การให้บริการที่รวดเร็ว เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจและอยากที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ รวมถึงเกิดการบอกต่อ

 

3. ปลอดภัย การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าหันมาเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น

 


เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถขับเคลื่อน E-Commerce ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ความพร้อมทางด้านบุคลากร หรือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการควรเข้าสู่ระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเตรียมความพร้อมของข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบบัญชี จำนวนสินค้าคงคลัง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบทั้งจากภาครัฐ และลูกค้า เพราะการเข้าสู่ระบบธุรกิจที่ถูกต้อง ไม่เพียงจะสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ในไทย แต่ยังรวมถึงโอกาสในการทำการค้าจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

ผู้เขียน :: Admin