กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรม บัญชี...ชี้ช่องรวย


ลงวันที่ :: 16 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 967
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรม บัญชี...ชี้ช่องรวย

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรม บัญชี...ชี้ช่องรวย

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำข้อมูลทางบัญชี ภาษีอากรรายงานทางการเงินไปใช้เป็นเครื่องมือทำให้งบกาารเงินน่าเชื่อถือ งบการเงินสามารถเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ดังนี้ บัญชีหัวใจสำคัญของธุรกิจ, ภาษีธุรกิจ...รู้ก่อนถูกปรับ, การใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจ และการควบคุม และการตรวจสอบภายในของธุรกิจ โดยงานอบรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
       
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.0-2547-4407 หอการค้าไทย 0-2018-6888 ต่อ 3900, 3940, 3990 

ผู้เขียน :: Admin