เรียนเชิญ พี่น้อง คพอ.ทุกท่านเพื่อร่วมใจกัน ไปงาน ปิดรุ่น คพอ. ภาคกลาง


ลงวันที่ :: 29 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 1007
เรียนเชิญ พี่น้อง คพอ.ทุกท่านเพื่อร่วมใจกัน ไปงาน ปิดรุ่น คพอ. ภาคกลาง

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ขอเรียนเชิญ พี่น้อง คพอ.ทุกท่านเพื่อร่วมใจกัน ไปงาน ปิดรุ่น คพอ. ภาคกลาง และเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล คพอ. สตาร์2016 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม 

ผู้เขียน :: Admin