สมาคม ATSME พิษณุโลก


ลงวันที่ :: 22 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 1193
สมาคม ATSME พิษณุโลก ช่วยกันจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา กันตลอดมา 3 ปี เมื่อช่วงเดือน เมษายน - ต้นพฤษภาคม มีการอบรมกลยุทธ์ทางการตลาด ทักษะชั้นสูง ( Business Model Canvas ) โดย ดร.ศรายุธ เล็กผลิผล เป็นอาจารย์ผู้สอน

 

สมาคม ATSME พิษณุโลก   ช่วยกันจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา  กันตลอดมา 3  ปี  
เมื่อช่วงเดือน  เมษายน - ต้นพฤษภาคม   มีการอบรมกลยุทธ์ทางการตลาด  ทักษะชั้นสูง ( Business Model Canvas ) โดย ดร.ศรายุธ  เล็กผลิผล  เป็นอาจารย์ผู้สอน ทั้งหมด  30  ธุรกิจ และได้ รวมตัวกัน ไปดูงานของจริง 
ที่ประเทศญี่ปุ่นกัน  ในช่วงวันที่  19-24  กรกฏาคม  ที่ผ่านมา และ ดร.ศรายุธ เอง    ได้มีสรุป  Kansai business trip  edition 1   ออกมาฉบับแรก   และ Edition 2 จะออกมา ต้นเดือนกันยายน  2559
 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เผื่อเป็นประโยชน์แก่  สมาชิกทั่วไปค่ะ
 
ขอบพระคุณค่ะ 
 
ชัญญอร พวงสมบัติ  081-785-6540
 
 
 
สามารถดาวโหลดดูเพิ่มเติมได้ที่

ผู้เขียน :: Admin