สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) มีความยินดีขอนำท่านเดินทาง ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น


ลงวันที่ :: 16 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 4245
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) มีความยินดีขอนำท่านเดินทาง ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น SHIN-KOTO INCLNERATION PLANT (โรงงานเผาขยะ และรีไซเคิล) และ TOKYO INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION 2015 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2558

 

 
   

 

 

 

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)

มีความยินดีขอนำท่านเดินทาง ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

SHIN-KOTO INCLNERATION PLANT (โรงงานเผาขยะ และรีไซเคิล) 

และ

TOKYO INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION 2015

ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2558

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ดูรายละเอียด ได้ที่นี่ครับ http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=562ศึกษาดูงาน Tokyo Exhibition 15 -19 NOV 15 .pdf

ผู้เขียน :: Admin