โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้รูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)


ลงวันที่ :: 12 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 1804
ในนามสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO) ตามดำริของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้รูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจด้วยการ ?ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน? ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 ? 12:00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ) ห้องบางลำภู ชั้น 6 ถนนเพชรบุรี พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการลดต้นทุนพลังงาน จะได้รับคัดเลือกฝึกอบรม ISO 50001 และ ESCO ในลำดับถัดไป

 

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/0B9sXcpgUlEi3aGh3a1c0TlJSNjg/view?usp=sharing

          หากท่านสนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถตอบรับผ่านแบบตอบรับ 2 ช่องทาง ดังนี้

          1. ช่องทาง Email หรือ Fax สามารถ download แบบตอบรับจากลิงค์รายละเอียดด้านบน

          2. ช่องทาง Online ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://docs.google.com/a/eei.co.th/forms/d/1E9sWZAqxILx4iyadN9quRujMIYOfWUtAiRuBP0jQ60Q/viewform

          หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ วัลยา กวีพรพจน์ โทร 085-984-4497 หรือ 

          02-201-3466-7 ต่อ 231 หรือ 223

 

   ***ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ขยายเวลาการตอบรับถึงวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558***

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้รูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เริ่มลงทะเบียน 08.30 น. - งานสัมมนา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผู้เขียน :: Admin