โครงการเพิ่มขีดความสามารถ SMES


ลงวันที่ :: 7 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 1643
เพื่อเพิ่มศักยภาพดำเนินการธุรกิจ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายสินเชื่อ

 

ฟรี

โครงการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ปี 2558 หลักสูตรสินเชื่อเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

โครงการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ปี 2558 หลักสูตรสินเชื่อเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมฮิฟ กรุงเทพฯ
  •  
 

ผู้เขียน :: admin