ประชุมใหญ่วิสามัญ


ลงวันที่ :: 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 1450
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ณ. ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เสาร์ที 26 กันยายน 2558 เวลา 09:00 - 13:00 น.

 

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ณ. ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เสาร์ที 26 กันยายน 2558 

ผู้เขียน :: สมาคม ATSME