สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 06/2557


ลงวันที่ :: 16 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 342
นายกพบสมาชิก 06/2557 1 กรกฎาคม 2557

นายกพบสมาชิก 06/2557

1 กรกฎาคม 2557

 

เรียน   คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

            เรียนเชิญสมาชิกรุ่นพี่ทุกท่านร่วมงานปิดอบรม คพอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 จัดที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น รุ่น 277 จังหวัดขอนแก่น รุ่น 278 จังหวัดยโสธร รุ่น 279 จังหวัดชัยภูมิ รุ่น 280 จังหวัดสุรินทร์ และรุ่น 281 จังหวัดบึงกาฬ รวม 5 รุ่น พบกันนะคะ...

 

             ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าขณะนี้สมาคม ATSME ได้มีการเดินหน้าผลักดันในการตั้งสภา SMEs โดยประชุมตัวแทนสมาชิกและได้ประชุมร่วมกับท่านปลัดวิฑูรย์ สิมะโชคดี และ สสว. พร้อมผู้บริหารของกระทรวงแล้วในวันที่ 19 มิ.ย.2557 ที่ผ่านมา เพื่อขอหารือขอคำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติ ทางท่านปลัดได้มอบให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ สสว. ร่วมดำเนินการค่ะ... จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบและขอให้ทุกท่านได้ส่งข้อเสนอที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้ง สภา SMEs มาให้สมาคมฯ อันจะเกิดประโยชน์ให้ส่วนรวมที่ Info@atsme.org หรือ tiponeone@hotmail.com

 

             ส่วนในข้อเสนอและความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้ส่งผ่านมาที่สมาคมฯ กำลังรวบรวม ประเด็นต่างๆ เพื่อนำเสนอภาครัฐต่อไปค่ะ..

 

แล้วพบกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ..

เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด