สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 05/2557


ลงวันที่ :: 16 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 344
นายกพบสมาชิก 05/2557 20 มิถุนายน ?2557

 

เรียน  คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมงานปิดอบรม คพอ. ทั้ง 3 รุ่น คือ รุ่น 274 จ.นครปฐม รุ่น 275 จ.สมุทรสาคร รุ่น 276 จ.ชลบุรี ซึ่งได้จัดขึ้นที่บ้านสุขาวดี อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี หากการต้อนรับขาดตกบกพร่องประการใด เจ้าภาพขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ... พบกันครั้งต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น รุ่น 277  จ.ขอนแก่น รุ่น 278 จ.ยโสธร รุ่น 279 จ.ชัยภูมิ รุ่น 280 จ.สุรินทร์ และ   รุ่น 281 จ.บึงกาฬ รวม 5 รุ่น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นะคะ..             

  ในการปิดอบรม คพอ. แต่ละครั้ง แต่ละเจ้าภาพจะจัดงานและรับรองทุกท่านที่ร่วมงานเป็นอย่างดี ฉะนั้นในทุกครั้งการจัดที่งานย่อมมีเรื่องค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ในการจัดปิดอบรมซึ่งพี่น้องจากทุกจังหวัดอยากมาร่วมงานปิดอบรม เพราะเป็นเสน่ห์ที่หายาก คือ พวกเราต้องการมาเจอกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมา แต่ทางเจ้าภาพและรุ่นน้องต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดและรับรองพวกเรา ทางรุ่นพี่หลายๆจังหวัด ได้มีมติว่า ควรลงทะเบียนคนละ 500 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาให้กับเจ้าภาพในแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นรุ่นน้อง จึงแจ้งมาให้ทุกท่านได้ทราบ และขอความร่วมมือดังกล่าวค่ะ...

 

  จากเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ได้ขอระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการได้ส่วนหนึ่งแล้วว่า แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายออกมาแล้วนั้น ท่านสมาชิก มีข้อเสนออย่างไรหรือไม่ หากมีให้รีบส่งมาที่ tiponeone@hotmail.com หรือ info@atsme.org เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและความต้องการ ส่งต่อให้ คสช.ต่อไป

  ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) มาโดยตลอด ทั้งความร่วมมือในทุกด้าน กำลังเงิน แรงกาย แรงใจ มันสมองและสองมือที่ทุกท่านมอบมาทำให้ คสช. ได้แต่งตั้งนายกสมาคมฯ ให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ได้ร่วมประชุมบอร์ด BOI ครั้งแรกเพื่อรับนโยบายจากท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา "ผลประโยชน์ของชาติและของส่วนรวม ความโปร่งใส เป็นที่ตั้ง" และพิจารณาโครงการส่งเสริมการลงทุนไปหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทค่ะ..             

      ดิฉันขอเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการทุกท่านค่ะ "พวกเราคือ SMEs ตัวจริง“

 

(หวังว่าจะพบทุกท่านในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ)

เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด

(รักษาการนายกสมาคม)