ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคแห่งสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) แล้วจริงหรือ?


ลงวันที่ :: 15 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 443
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคแห่งสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) แล้วจริงหรือ?

 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ และ หนึ่งคนขึ้นไป

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคแห่งสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) แล้วจริงหรือ?
--Marketbuzzz (มาร์เก็ตบัซซ) เผยผลสำรวจ “การใช้มือถือในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ” เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลหลักๆ ที่ได้จากผลสำรวจ แสดงให้เห็นว่า 
-- 50% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีการใช้งาน Mobile Payments รูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว
--Mobile Banking และ Mobile Shopping เป็นสองรูปแบบที่มีการใช้งานมากที่สุดด้วยจำนวนผู้ใช้มือถือกว่าครึ่งหนึ่งที่ใช้สองรูปแบบนี้ โดย Mobile Banking มีการใช้งานบ่อยครั้งกว่า เฉลี่ยใช้งานกว่า 6 ครั้งต่อเดือน และ Mobile Shopping ใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 ครั้งต่อเดือน
--มีเพียง 17% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้ Mobile Wallet อยู่ในขณะนี้ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโต พิจารณาจากจำนวนครั้งต่อเดือนที่ใช้ Mobile Wallet เฉลี่ยสูงถึง 5 ครั้ง ซึ่งใช้งานบ่อยครั้งกว่าธุรกรรมการชำระเงินในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้น Mobile Banking 
--มีการใช้งาน TrueMoney สูงสุดอยู่ที่ 51% ของกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟน รองลงมาคือ Line Pay ด้วยอัตราการใช้งานอยู่ที่ 30% และ mPay อยู่ที่ 28% ตามลำดับ
--ในขณะที่ Mobile Wallet ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่สำหรับผู้ที่เคยใช้แล้ว ส่วนใหญ่สูงถึง 96% พบว่าใช้งานง่ายมากและยิ่งง่ายดายมากยิ่งขึ้นหากมี:จุดให้บริการที่มากขึ้นและครอบคลุมทุกแห่ง, ระบบการออกใบเสร็จที่ดีขึ้น, การใช้งานหน้าจอที่มีประสิทธิภาพ 
-สำหรับผู้ใช้ Mobile Payments จำนวน 2 ใน 3 กล่าวว่า พวกเขาจะใช้ Mobile Payments ในปริมาณเดียวกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 5 ครั้งต่อเดือน และอีก 1 ใน 3 กล่าวว่า พวกเขาจะใช้ในปริมาณที่บ่อยครั้งมากขึ้น
-- ถึงแม้จะยังมีข้อกังวลอยู่บ้างในเรื่องของระดับความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม 55% ของผู้ใช้ Mobile Payments ยังเชื่อว่าระดับความปลอดภัยยังอยู่ในระดับสูง

 

 

ผู้เขียน :: Admin