กิจกรรม ATSME
ภาพบรรยากาศแห่งความอบอุ่น สนุกสนาน บนมิตรภาพแห่งพี่น้อง คพอ. พิธีปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุ
5 ตุลาคม 2558 by admin
ภาพบรรยากาศแห่งความอบอุ่น สนุกสนาน บนมิตรภาพแห่งพี่น้อง คพอ. พิธีปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุ
25 กรกฎาคม 2558 by Web58
ภาพพิธีปิดรุ่น คพอ. ภาคใต้ 2557 (ตรัง) รุ่นที่ 282 จังหวัดตรัง รุ่นที่ 283 จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 284
3 กันยายน 2557 by manager
นายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ร่วมเป็นวิทยากรในงาน DEMSI Talk ครั้งที่ 1 หัวข้อ SMEs Go Fight : SMEsไทยคืนส
25 กรกฎาคม 2557 by manager
สมาคมธุรกิจ ไทย-ตุรกี เข้าพบนายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
25 กรกฎาคม 2557 by manager
เสวนาเรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ไทยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจริงหรือ
25 กรกฎาคม 2557 by manager
พิธีปิดรุ่น คพอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557 (ขอนแก่น) วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊
25 กรกฎาคม 2557 by manager
ประชุมคณะทำงาน วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสา
3 กุมภาพันธ์ 2563 by manager
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (นัดพิเศษกรณีเร่งด่วน) และเข้าพบท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
25 กรกฎาคม 2557 by manager
ภาพพิธีปิดรุ่น คพอ. ภาคกลางและภาคตะวันออก 2557 จังหวัดชลบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2557
7 กรกฎาคม 2557 by manager
"รายการมองรัฐสภา" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557
13 มิถุนายน 2557 by manager
นายกสมาคม ATSME คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ร่วมให้สัมภาษณ์สดผ่านสถานีข่าว เนชั่นชาแนล ในรายการ "คิดลึก คิ
11 มิถุนายน 2557 by pasinee
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคม ATSME เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุต
4 เมษายน 2557 by pasinee
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคม ATSME ให้สัมภาษณ์ในรายการ SMEs Thailand " ทางออกวิกฤตการเมืองของSM
31 มีนาคม 2557 by pasinee
ภาพในงานการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม" โดย นายกสมาคม ATSME คุณเพ็ญ
10 มีนาคม 2557 by pasinee
พิธีปิดรุ่น คพอ. ภาคเหนือ ประจำปี 2557 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
3 มีนาคม 2557 by pasinee
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสวั
2 มกราคม 2557 by pasinee
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) ร่วมประช
25 ธันวาคม 2556 by pasinee
ภาพในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ภายใต้โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น" ระหว
20 ธันวาคม 2556 by pasinee
ภาพในงานแถลงข่าว Industrial Fair 2013 มหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ โร
1 พฤษจิกายน 2556 by pasinee
งานสัมมนา "Future Foresight Forum 2020/Unveil SMEs in Mega Trends" โดยท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานใน
1 พฤษจิกายน 2556 by pasinee
สมาคม ATSME กลาง ร่วมกับ สมาคม ATSME (คพอ.) จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั
18 ตุลาคม 2556 by pasinee
ประมวลภาพในงานกิจกรรม Roundtable หัวข้อ SMEs Supply Chain Transformation และงานประชุมใหญ่วิสามัญครั้
15 ตุลาคม 2556 by pasinee
ประมวลภาพในงาน Enterpreneur Revolution Series 1 st และงานแถลงข่าว Future Foresight Forum 2020 / Mega
15 ตุลาคม 2556 by pasinee
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคม ATSME เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง แรงงานอาชีวะไทยในตลาดแรงง
3 กันยายน 2556 by pasinee
ภาพในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก 2013 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ส.ค. 56 ณ โรงแรม
3 กันยายน 2556 by pasinee
ภาพในงานพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Ha
14 สิงหาคม 2556 by pasinee
ประมวลภาพในงานลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการส่งออกซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
14 สิงหาคม 2556 by pasinee
ประมวลภาพในพิธีงานปิดรุ่น คพอ.ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ
27 มิถุนายน 2556 by pasinee
นายกสมาคม ATSME คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด เข้าร่วมในงานแถลงข่าว โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผ
19 มิถุนายน 2556 by pasinee